Đàm phán thương mại: Mỹ dịu giọng, Trung Quốc tỏ ra cứng rắn

Đàm phán thương mại: Mỹ dịu giọng, Trung Quốc tỏ ra cứng rắn

Tín hiệu tích cực

Tổng thống Trump: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Mỹ

Tổng thống Trump: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Mỹ

Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại vào ngày 30-4

Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào ngày 30-4

Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào ngày 30-4

'Thấm đòn', Trung Quốc hoãn tăng thuế lên ô tô nhập khẩu từ Mỹ

'Thấm đòn', Trung Quốc hoãn tăng thuế lên ô tô nhập khẩu từ Mỹ

Ông Trump và ông Tập Cận Bình có thể sắp gặp nhau tại Việt Nam