Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'xắn tay' tái cơ cấu doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'xắn tay' tái cơ cấu doanh nghiệp

Tháo lực cản kìm hãm cổ phần hóa

Tháo lực cản kìm hãm cổ phần hóa

Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

'Không khả thi khi tiền của người này giao người khác thẩm định'

'Không khả thi khi tiền của người này giao người khác thẩm định'

'Cấp trên hãy dũng cảm thôi ôm, không ôm và đoạn tuyệt cái ôm'

'Cấp trên hãy dũng cảm thôi ôm, không ôm và đoạn tuyệt cái ôm'

Sửa Luật Đầu tư công không 'đẻ' thêm thủ tục

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Không phải tiền kiểm là tạo điều kiện 'ngâm' hồ sơ, nhũng nhiễu

Không phải tiền kiểm là tạo điều kiện 'ngâm' hồ sơ, nhũng nhiễu

Đẩy mạnh phân quyền trong sửa Luật Đầu tư công: Cấp trên hãy dũng cảm 'thôi ôm'!

Đẩy mạnh phân quyền trong sửa Luật Đầu tư công: Cấp trên hãy dũng cảm 'thôi ôm'!

Buổi huấn luyện đáng nhớ

Có 'Siêu Ủy ban', SCIC thành đơn vị 'đưa vốn mồi'

Có 'Siêu Ủy ban', SCIC thành đơn vị 'đưa vốn mồi'

Nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ chỉ ra điểm yếu Việt Nam khi tiếp cận 4.0

Nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ chỉ ra điểm yếu Việt Nam khi tiếp cận 4.0

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân: Nhà quản lý cũng cần có tư duy 4.0

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân: Nhà quản lý cũng cần có tư duy 4.0

Học sinh THCS được miễn học phí

Học sinh THCS được miễn học phí

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

Chính phủ thống nhất miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập ​

Chính phủ thống nhất miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập ​