Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường

Trà Vinh: Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời 3.500 tỷ đồng

Trà Vinh: Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời 3.500 tỷ đồng

Động thổ Dự án điện mặt trời 3.500 tỷ đồng tại Trà Vinh

Động thổ Dự án điện mặt trời 3.500 tỷ đồng tại Trà Vinh

Khởi động dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao

Khởi động dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao

Động thổ dự án điện mặt trời 3.500 tỉ đồng

Động thổ dự án điện mặt trời 3.500 tỉ đồng

Trà Vinh sắp có nhà máy điện mặt trời 3.500 tỉ

Trà Vinh sắp có nhà máy điện mặt trời 3.500 tỉ

Xây dựng dự án điện mặt trời 3.500 tỉ

Xây dựng dự án điện mặt trời 3.500 tỉ

Trà Vinh đầu tư hơn 3.552 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Điện mặt trời

Trà Vinh đầu tư hơn 3.552 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Điện mặt trời

Khởi công dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Khởi công dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Trà Vinh khởi công nhà máy điện mặt trời nghìn tỷ

Trà Vinh khởi công nhà máy điện mặt trời nghìn tỷ

Trà Vinh sắp có thêm Nhà máy Điện mặt trời quy mô hơn 3.500 tỷ đồng

Trà Vinh sắp có thêm Nhà máy Điện mặt trời quy mô hơn 3.500 tỷ đồng

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời 3.500 tỷ đồng tại Trà Vinh

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời 3.500 tỷ đồng tại Trà Vinh