Hạn chế ô nhiễm môi trường phía tây sông Ðáy

Hạn chế ô nhiễm môi trường phía tây sông Ðáy

Khu vực bờ tây sông Ðáy của tỉnh Hà Nam có trữ lượng khoáng sản lên đến hàng triệu mét khối thuộc hai huyện...
Đối thoại về những bức xúc của nhân dân từ dự án bãi chứa, bến thủy trên sông Đáy

Đối thoại về những bức xúc của nhân dân từ dự án bãi chứa, bến thủy trên sông Đáy

Vụ bắt con em nghỉ học để phản đối dự án ở Hà Nam: Học sinh đã đến trường

Vụ bắt con em nghỉ học để phản đối dự án ở Hà Nam: Học sinh đã đến trường

157 học sinh nghỉ học vì cha mẹ phản đối dự án, Hà Nam chỉ đạo 4 sở vào cuộc

157 học sinh nghỉ học vì cha mẹ phản đối dự án, Hà Nam chỉ đạo 4 sở vào cuộc

Hà Nam tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết bức xúc của người dân

Hà Nam tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết bức xúc của người dân

Liên quan dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy (Hà Nam): Cần bảo vệ quyền được đi học của trẻ

Liên quan dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy (Hà Nam): Cần bảo vệ quyền được đi học của trẻ

Hàng trăm học sinh bị phu huynh cho nghỉ học để phản đối dự án

Hàng trăm học sinh bị phu huynh cho nghỉ học để phản đối dự án

181 học sinh Hà Nam bỏ khai giảng, huyện báo cáo tỉnh giải quyết

181 học sinh Hà Nam bỏ khai giảng, huyện báo cáo tỉnh giải quyết