Thi đua là động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Điều chỉnh quá trình dạy của giáo viên

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Điều chỉnh quá trình dạy của giáo viên

Đại hội đại biểu Hội sinh viên Đại học Hà Tĩnh lần thứ V

Đại hội đại biểu Hội sinh viên Đại học Hà Tĩnh lần thứ V

Chương trình, sách giáo khoa mới: Gắn với thực tiễn, tăng tính thực hành

Chương trình, sách giáo khoa mới: Gắn với thực tiễn, tăng tính thực hành

Có nên tiếp tục cấp phép chương trình âm nhạc điện tử?

Có nên tiếp tục cấp phép chương trình âm nhạc điện tử?

Cần nâng cấp đường sắt trở thành mạch máu chính của vận tải đường xa

Cần nâng cấp đường sắt trở thành mạch máu chính của vận tải đường xa

Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ rởm lập hội trái phép

Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ rởm lập hội trái phép

Quảng Ngãi: Nâng cao năng lực hoạt động với nghề công tác xã hội

Quảng Ngãi: Nâng cao năng lực hoạt động với nghề công tác xã hội

Xử lý nghiêm minh hành vi giả mạo

Dạy ý thức tiết kiệm điện trong nhà trường

Dạy ý thức tiết kiệm điện trong nhà trường