Phát hiện chiếc chày dính máu bên cạnh 2 thi thể trong nhà giữ rẫy

Phát hiện chiếc chày dính máu bên cạnh 2 thi thể trong nhà giữ rẫy

Ngang nhiên đưa xe bánh xích vào phá rừng ở Đắk Lắk

Ngang nhiên đưa xe bánh xích vào phá rừng ở Đắk Lắk

Hai cha con bị bắn và chém vì tranh chấp đất đai

Hai cha con bị bắn và chém vì tranh chấp đất đai

Điều tra vụ công ty Rừng Xanh để mất 2.270 ha đất rừng, rừng tự nhiên

Điều tra vụ công ty Rừng Xanh để mất 2.270 ha đất rừng, rừng tự nhiên

4 học sinh chết đuối thương tâm

4 học sinh chết đuối thương tâm

Tạm giữ một thuộc hạ thân tín của trùm gỗ Phượng 'râu'

Tạm giữ một thuộc hạ thân tín của trùm gỗ Phượng 'râu'

Kiểm đếm, làm rõ nguồn gốc hàng ngàn mét khối gỗ trong kho của Phượng 'râu'

Kiểm đếm, làm rõ nguồn gốc hàng ngàn mét khối gỗ trong kho của Phượng 'râu'