ĐBQH: 'Lên chức này, chức kia đều có giá và giá không 'cò kè thêm bớt'

ĐBQH: 'Lên chức này, chức kia đều có giá và giá không 'cò kè thêm bớt'

ĐBQH: 'Lên chức này, chức kia đều có giá và giá không 'cò kè thêm bớt'

ĐBQH: 'Lên chức này, chức kia đều có giá và giá không 'cò kè thêm bớt'

Phó Ban Nội chính Trung ương: 'Chống tham nhũng vẫn sẽ 'rực lửa'

Phó Ban Nội chính Trung ương: 'Chống tham nhũng vẫn sẽ 'rực lửa'

Bảo đảm tính thống nhất trong xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng

Bảo đảm tính thống nhất trong xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng

Tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Thượng tôn pháp luật: Cán bộ phải làm gương

Thượng tôn pháp luật: Cán bộ phải làm gương

Đã làm quan thì phải tuân thủ luật pháp

Đảm bảo tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật

Đảm bảo tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật

Khi người bị kiện 'ngại' ra tòa

Khi người bị kiện 'ngại' ra tòa

Đề xuất đưa ra tòa để xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

Đề xuất đưa ra tòa để xử lý tài sản không rõ nguồn gốc