Chính phủ đang thực hiện quy trình nhân sự lãnh đạo Bộ Y tế

Chính phủ đang thực hiện quy trình nhân sự lãnh đạo Bộ Y tế

Ai chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Bộ Y tế thay nguyên Bộ trưởng Tiến?

Ai chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Bộ Y tế thay nguyên Bộ trưởng Tiến?

'Thủ tướng ghi nhận đóng góp của bà Kim Tiến'

'Thủ tướng ghi nhận đóng góp của bà Kim Tiến'

Ai sẽ thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến?

Ai sẽ thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến?

Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Thủ tướng phát biểu chia tay, biểu dương nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng phát biểu chia tay, biểu dương nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng biểu dương nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Thủ tướng biểu dương nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Thủ tướng cám ơn những đóng góp của bà Kim Tiến

Thủ tướng cám ơn những đóng góp của bà Kim Tiến

Thủ tướng phát biểu chia tay, biểu dương nguyên Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng phát biểu chia tay, biểu dương nguyên Bộ trưởng Y tế