Trung Quốc vẫn quyết cứng rắn trước thềm Thượng đỉnh Trump-Tập

Trung Quốc vẫn quyết cứng rắn trước thềm Thượng đỉnh Trump-Tập

Trong tuyên bố hai ngày trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung cuối tuần,...