'Soi' tủ đồ hiệu giá trị của Phương Mỹ Chi ở tuổi 17

'Soi' tủ đồ hiệu giá trị của Phương Mỹ Chi ở tuổi 17

Ở tuổi 17, nhờ có thu nhập từ việc ca hát, Phương Mỹ Chi đã tự thưởng cho mình một số món đồ hiệu giá trị.