Ruby máu tập 30: Trinh Lan lại một lần nữa mềm lòng

Ruby máu tập 30: Trinh Lan lại một lần nữa mềm lòng

Ruby máu tập 29: Trinh Lan phát hiện ra Trọng Liêm là cảnh sát ngầm

Ruby máu tập 29: Trinh Lan phát hiện ra Trọng Liêm là cảnh sát ngầm

Ruby máu tập 28: Lại một manh mối nữa rơi vào ngõ cụt

Ruby máu tập 28: Lại một manh mối nữa rơi vào ngõ cụt

Ruby máu tập 25: Trọng Liêm có thêm trợ thủ

Ruby máu tập 25: Trọng Liêm có thêm trợ thủ

Ruby máu tập 24: Xuất hiện manh mối mật danh Emerald?

Ruby máu tập 24: Xuất hiện manh mối mật danh Emerald?

Ruby máu tập 21: Lan không tin ông Hạt tự tử

Ruby máu tập 21: Lan không tin ông Hạt tự tử

Ruby máu tập 18: Tràm muốn quay về đồi Thung

Ruby máu tập 18: Tràm muốn quay về đồi Thung

Có lúc tưởng như đạn thật bắn vào người

Có lúc tưởng như đạn thật bắn vào người

Phim hình sự 'Ruby máu': Cuộc chiến bảo vệ mẹ thiên nhiên

Phim hình sự 'Ruby máu': Cuộc chiến bảo vệ mẹ thiên nhiên