Ngành nội vụ hai nước Việt Nam - Lào ký kết hợp tác đào tạo

Ngành nội vụ hai nước Việt Nam - Lào ký kết hợp tác đào tạo

Thứ trưởng Phan Tâm là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Phan Tâm là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thay đổi thành viên BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thay đổi thành viên BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Khai trương Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

Khai trương Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

Khai trương Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước

Khai trương Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước

Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Tránh tình trạng 'cá nhân nấp trong tập thể'

Tránh tình trạng 'cá nhân nấp trong tập thể'

Trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu phải tương xứng

Trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu phải tương xứng

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu - tránh việc 'công của tôi, lỗi của tập thể'

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu - tránh việc 'công của tôi, lỗi của tập thể'

Không thể tiếp tục mỗi đơn vị nhiều người đứng đầu, nhiều người chịu trách nhiệm

Không thể tiếp tục mỗi đơn vị nhiều người đứng đầu, nhiều người chịu trách nhiệm

'Có người đứng đầu sợ trách nhiệm nên không sử dụng hết quyền của mình'

'Có người đứng đầu sợ trách nhiệm nên không sử dụng hết quyền của mình'

Đồng chí Triệu Văn Hỏn hy sinh tại Lai Khê, Bình Dương

Đồng chí Triệu Văn Hỏn hy sinh tại Lai Khê, Bình Dương

Đồng chí Triệu Văn Hỏn hy sinh tại Lai Khê, Bình Dương

Đồng chí Triệu Văn Hỏn hy sinh tại Lai Khê, Bình Dương

Đồng chí Triệu Văn Hỏn hy sinh tại Lai Khê, Bình Dương

TP.HCM: Gần 1.000m2 'đất vàng' tại phân viện HVHC Quốc gia đang 'dâng không' cho doanh nghiệp

TP.HCM: Gần 1.000m2 'đất vàng' tại phân viện HVHC Quốc gia đang 'dâng không' cho doanh nghiệp

Báo chí có vai trò quan trọng trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử

Báo chí có vai trò quan trọng trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử

Ăn cắp thời gian, mang cơm đến cơ quan nấu có phải là tham nhũng vặt?

Ăn cắp thời gian, mang cơm đến cơ quan nấu có phải là tham nhũng vặt?

Gần 1.000m2 đất công sản đang được cho thuê với giá... 0 đồng?!

Gần 1.000m2 đất công sản đang được cho thuê với giá... 0 đồng?!

Gần 1.000 mét vuông đất 'vàng' cho thuê… 0 đồng

Gần 1.000 mét vuông đất 'vàng' cho thuê… 0 đồng

35.000 người dự đại lễ Phật thành đạo

35.000 người dự đại lễ Phật thành đạo

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thành bại ở giáo viên

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thành bại ở giáo viên

Giả mạo chữ ký chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm

Giả mạo chữ ký chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm

Khảo sát cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hà Giang

Khảo sát cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hà Giang

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về biển, đảo

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về biển, đảo