Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Loại vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau khỏi danh sách đoàn đi Nga

Loại vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau khỏi danh sách đoàn đi Nga

Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Cà Mau rút tên vợ chủ tịch tỉnh khỏi đoàn công tác nước ngoài

Cà Mau rút tên vợ chủ tịch tỉnh khỏi đoàn công tác nước ngoài

Cà Mau: 'Chốt' danh sách cán bộ, doanh nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài

Cà Mau: 'Chốt' danh sách cán bộ, doanh nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài

Vợ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không có tên trong danh sách tham gia hội chợ tại Nga

Vợ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không có tên trong danh sách tham gia hội chợ tại Nga

Chủ tịch Cà Mau lên tiếng về đoàn cán bộ đi hội chợ nước ngoài

Chủ tịch Cà Mau lên tiếng về đoàn cán bộ đi hội chợ nước ngoài