Ba đề nghị có căn cứ để mở rộng điều tra gian lận thi cử tại Hà Giang

Ba đề nghị có căn cứ để mở rộng điều tra gian lận thi cử tại Hà Giang

Ngày thứ 2 xét xử gian lận thi cử tại Hà Giang: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đổ trách nhiệm cho cấp trên

Ngày thứ 2 xét xử gian lận thi cử tại Hà Giang: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đổ trách nhiệm cho cấp trên

Lộ tin nhắn nhờ nâng điểm cho con của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Lộ tin nhắn nhờ nâng điểm cho con của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Từ vụ sửa điểm thi ở Hà Giang, hé lộ đường dây chạy điểm vào trường chuyên

Từ vụ sửa điểm thi ở Hà Giang, hé lộ đường dây chạy điểm vào trường chuyên

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lộ diện hàng loạt phụ huynh nhờ nâng điểm, 'xem điểm'

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lộ diện hàng loạt phụ huynh nhờ nâng điểm, 'xem điểm'

Vụ gian lận điểm thi Hà Giang: Công khai 47 cán bộ nhờ sửa bài thi

Vụ gian lận điểm thi Hà Giang: Công khai 47 cán bộ nhờ sửa bài thi

Danh sách gần 60 người nhờ bị cáo Hoài, Lương nâng điểm

Danh sách gần 60 người nhờ bị cáo Hoài, Lương nâng điểm