Công nghệ Blockchain: thay đổi quan niệm để đổi thay Việt Nam

Công nghệ Blockchain: thay đổi quan niệm để đổi thay Việt Nam

Mới đây, IDA - International đã tổ chức buổi hội thảo về công nghệ Blockchain với chủ đề 'Làm thế nào để...