Cơ hội thu hút vốn vào chế biến nông sản từ các FTA

Cơ hội thu hút vốn vào chế biến nông sản từ các FTA

Cơ hội quảng bá cho ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Cơ hội quảng bá cho ngành chế biến nông sản, thực phẩm

TP.HCM: Nhiều thương hiệu tham gia triển lãm ngành công nghiệp chế biên nông sản

TP.HCM: Nhiều thương hiệu tham gia triển lãm ngành công nghiệp chế biên nông sản

Triển lãm thực phẩm Vietnam PFA 2019 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM

Triển lãm thực phẩm Vietnam PFA 2019 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Nông sản & Thực phẩm Việt Nam 2019

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh