Ông Kim Jong-un vẫy tay chào người dân tại ga Đồng Đăng trước khi về nước

Ông Kim Jong-un vẫy tay chào người dân tại ga Đồng Đăng trước khi về nước

Thắt chặt an ninh tại ga Đồng Đăng trước ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trở về nước

Thắt chặt an ninh tại ga Đồng Đăng trước ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trở về nước

Chủ tịch Kim Jong-un rời Hà Nội lên đường về nước

Chủ tịch Kim Jong-un rời Hà Nội lên đường về nước

Thắt chặt an ninh tại ga Đồng Đăng trước ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trở về nước

Thắt chặt an ninh tại ga Đồng Đăng trước ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trở về nước

Chủ tịch Kim Jong-un rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du Việt Nam

Chủ tịch Kim Jong-un rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du Việt Nam

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Hà Nội

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Hà Nội

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng phái đoàn đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng phái đoàn đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Hà Nội, di chuyển đến ga Đồng Đăng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Hà Nội, di chuyển đến ga Đồng Đăng