Du lịch Hà Nội tận dụng thời cơ thu hút khách quốc tế

Du lịch Hà Nội tận dụng thời cơ thu hút khách quốc tế

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm mô hình trồng hoa lan tại Đan Phượng, Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm mô hình trồng hoa lan tại Đan Phượng, Hà Nội

Học giả Ấn Độ dự báo về kết quả thực chất của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Học giả Ấn Độ dự báo về kết quả thực chất của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Hà Nội: Không tăng giá dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Hà Nội: Không tăng giá dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Cung cấp tour miễn phí dành cho phóng viên quốc tế dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Cung cấp tour miễn phí dành cho phóng viên quốc tế dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Mì lạnh Kim Jong- un xuất hiện trong thực đơn của 'Bò nướng tảng' nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần 2

Mì lạnh Kim Jong- un xuất hiện trong thực đơn của 'Bò nướng tảng' nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần 2