'Bumblebee': Phần phụ truyện giàu cảm xúc, ít ồn ào của Transformers

Khác với các bộ phim 'Transformers' trước đây thường coi trọng kỹ xảo, cháy nổ, bộ phim riêng về chú người...