Họa sĩ Nguyễn Đăng Phú: Vẽ như chính hơi thở của mình

Họa sĩ Nguyễn Đăng Phú: Vẽ như chính hơi thở của mình

Năm 2019 là một năm thành công của họa sĩ Nguyễn Đăng Phú: Ra liền một lúc 2 cuốn sách về Tranh Đồ họa và...