51 tỉnh, thành phố triển khai Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT

51 tỉnh, thành phố triển khai Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT

VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm qua

VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm qua

Triển khai chiến lược 4.0, VNPT tập trung phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ CNTT

Triển khai chiến lược 4.0, VNPT tập trung phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ CNTT

Năm 2018 VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng

Năm 2018 VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng

VNPT khởi động chiến lược VNPT 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số

VNPT khởi động chiến lược VNPT 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số

VNPT đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm liên tiếp

VNPT đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong 5 năm liên tiếp

Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố

Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố

VNPT đem nhiều giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp đón đầu CMCN 4.0

VNPT đem nhiều giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp đón đầu CMCN 4.0