1.500 gian hàng tham dự Vietbuild 2018

1.500 gian hàng tham dự Vietbuild 2018

Triển lãm Vietbuild trở lại Nhà thi đấu Phú Thọ sau 5 năm

Triển lãm Vietbuild trở lại Nhà thi đấu Phú Thọ sau 5 năm

Hơn 2.500 gian hàng tham gia Vietbuild 2018

Hơn 2.500 gian hàng tham gia Vietbuild 2018

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM: Hút khách ngay ngày đầu khai mạc

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM: Hút khách ngay ngày đầu khai mạc

Khai mạc Triển lãm Vietbuild lần 2 năm 2018

Khai mạc Triển lãm Vietbuild lần 2 năm 2018

Hơn 1.000 khách tham quan Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild lần 2

Hơn 1.000 khách tham quan Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild lần 2

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM thu hút hơn 2.500 gian hàng

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM thu hút hơn 2.500 gian hàng

Hơn 2.500 gian hàng được trưng bày trong Triển lãm quốc tế Vietbuild 2018

Hơn 2.500 gian hàng được trưng bày trong Triển lãm quốc tế Vietbuild 2018

Vietbuild 2018 TP.HCM: Hút khách ngày cuối tuần

Vietbuild 2018 TP.HCM: Hút khách ngày cuối tuần