Google xin lỗi về sự cố sập mạng quy mô lớn của YouTube

Google xin lỗi về sự cố sập mạng quy mô lớn của YouTube

Google vừa ra thông báo xin lỗi và miễn phí một tuần với các thuê bao dịch vụ YouTube TV do sự cố sập mạng...