Khởi tố: Nữ quái lập 12 công ty 'ma' gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế

Khởi tố: Nữ quái lập 12 công ty 'ma' gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế

Thanh Hóa: 'Nữ giám đốc 8X' bị khởi tố vì gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế

Thanh Hóa: 'Nữ giám đốc 8X' bị khởi tố vì gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế

Nữ 8X điều hành 12 công ty 'ma', gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế

Nữ 8X điều hành 12 công ty 'ma', gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế

Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép

Thanh Hóa: Bắt đối tượng chuyên mua bán hóa đơn thuế GTGT

Thanh Hóa: Bắt đối tượng chuyên mua bán hóa đơn thuế GTGT

Nữ quái lập 12 công ty 'ma' bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng

Nữ quái lập 12 công ty 'ma' bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng

Nữ giám đốc lập 12 'công ty ma' bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng

Nữ giám đốc lập 12 'công ty ma' bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng

Công an TP Thanh Hóa: Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Khởi tố đối tượng làm thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố đối tượng làm thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Nữ quái phù phép lập 12 công ty 'ma' làm thất thoát 30 tỷ đồng tiền thuế

Nữ quái phù phép lập 12 công ty 'ma' làm thất thoát 30 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố đối tượng làm thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố đối tượng làm thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố đối tượng làm thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố đối tượng làm thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế