Giá vàng hôm nay 8/11/2019: Vàng SJC bất ngờ giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/11/2019: Vàng SJC bất ngờ giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng 120 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng 120 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng sốc 150 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/10/2019: Vàng SJC quay đầu tăng sốc 150 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/10/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 100 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/10/2019: Vàng SJC tiếp tục giảm 100 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/10/2019: Vàng SJC quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/10/2019: Vàng SJC quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/10/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 'sốc' 600 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/10/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 'sốc' 600 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/9/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 'sốc' 400 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/9/2019: Vàng SJC tiếp tục tăng 'sốc' 400 nghìn đồng/lượng