SUV Chevrolet Trailblazer có giá bán từ 995 triệu đồng

SUV Chevrolet Trailblazer có giá bán từ 995 triệu đồng

Tháng 5, giá ô tô tiếp tục nhúc nhích tăng

Tháng 5, giá ô tô tiếp tục nhúc nhích tăng

Ưu đãi đến 80 triệu đồng khi mua Chevrolet Traiblazer 2018

Ưu đãi đến 80 triệu đồng khi mua Chevrolet Traiblazer 2018

Định giá thấp, Chevrolet Trailblazer quyết 'hạ' Toyota Fortuner

Định giá thấp, Chevrolet Trailblazer quyết 'hạ' Toyota Fortuner

GM Việt Nam chốt giá Trailblazer, phân khúc SUV sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn

GM Việt Nam chốt giá Trailblazer, phân khúc SUV sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn

Chưa ra mắt Chevrolet Trailblazer đã giảm giá tới 80 triệu đồng

Chưa ra mắt Chevrolet Trailblazer đã giảm giá tới 80 triệu đồng

Giá dưới 1,1 tỷ đồng, Trailblazer quyết 'đấu' Fortuner

Giá dưới 1,1 tỷ đồng, Trailblazer quyết 'đấu' Fortuner