Quân đội Ấn Độ tiếp nhận pháo tự hành thế hệ mới

Quân đội Ấn Độ tiếp nhận pháo tự hành thế hệ mới

Quân đội Ấn Độ thông báo đã tiếp nhận và trang bị hai hệ thống pháo tự hành tiên tiến và hiện đại K9 Vajra...