Bù vênh mặt cầu 7.300 tỷ lún võng: Chuyên gia vẫn lo

Bù vênh mặt cầu 7.300 tỷ lún võng: Chuyên gia vẫn lo

Bù vênh mặt cầu Bạch Đằng sẽ làm tăng tải trọng. Hơn nữa, việc bù vênh sẽ chỉ giải quyết tình trạng lún...
Nghiên cứu giảm tốc độ tối đa trên cầu Bạch Đằng đảm bảo an toàn giao thông

Nghiên cứu giảm tốc độ tối đa trên cầu Bạch Đằng đảm bảo an toàn giao thông

Cầu Bạch Đằng kết cấu an toàn nhưng cần bù vênh

Cầu Bạch Đằng vẫn đảm bảo an toàn chịu lực

Cầu Bạch Đằng vẫn đảm bảo an toàn chịu lực

Cầu Bạch Đằng hơn 7.000 tỉ đồng vừa xây xong đã vênh

Cầu Bạch Đằng hơn 7.000 tỉ đồng vừa xây xong đã vênh

Vì sao cầu Bạch Đằng 7.000 tỷ vừa thông xe đã lún, võng?

Vì sao cầu Bạch Đằng 7.000 tỷ vừa thông xe đã lún, võng?

Cầu dây văng 7.300 tỷ lún võng do đặc thù?

Độc đáo lễ hội tháp người tại Tây Ban Nha