Trụ sở CNN ở New York sơ tán khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Trụ sở CNN ở New York sơ tán khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Trụ sở CNN ở New York được sơ tán khẩn cấp sau khi bị đe dọa đánh bom, biên tập viên của đài này cập nhật...