Bộ Tài chính bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ Tài chính bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ ưu tiên mục tiêu chống biến đổi khí hậu và an sinh xã hội

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ ưu tiên mục tiêu chống biến đổi khí hậu và an sinh xã hội

Việt Nam - Cuba: Hợp tác toàn diện cùng phát triển

Việt Nam - Cuba: Hợp tác toàn diện cùng phát triển

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Đoàn công tác của Hiệp hội Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Đoàn công tác của Hiệp hội Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch JICA (Nhật Bản)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch JICA (Nhật Bản)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch JICA (Nhật Bản)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch JICA (Nhật Bản)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch WB

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch WB

Bộ Tài chính trao giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính

Bộ Tài chính trao giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính

Chùm ảnh về Lễ trao giải cuộc thi 'Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính' năm 2018

Chùm ảnh về Lễ trao giải cuộc thi 'Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính' năm 2018

Bộ Tài chính trao giải cuộc thi 'Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính' năm 2018

Bộ Tài chính trao giải cuộc thi 'Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính' năm 2018

Đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn, chuẩn mực của báo cáo tài chính quốc tế

Đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn, chuẩn mực của báo cáo tài chính quốc tế

Ngày 20/8/2018, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Lễ trao giải cuộc thi 'Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính'

Ngày 20/8/2018, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Lễ trao giải cuộc thi 'Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính'

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane

Bộ trưởng các ngành sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu không hợp tác Cơ chế 1 cửa quốc gia

Bộ trưởng các ngành sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu không hợp tác Cơ chế 1 cửa quốc gia

'Bảo vệ môi trường sinh thái luôn là ưu tiên số 1 của Việt Nam'

'Bảo vệ môi trường sinh thái luôn là ưu tiên số 1 của Việt Nam'