Sự thật về người đàn ông chữa ung thư, HIV không cần thuốc ở Biên Hòa

Sự thật về người đàn ông chữa ung thư, HIV không cần thuốc ở Biên Hòa

Chữa bệnh nan y bằng cách uống nước lã và nghe hát?

Chữa bệnh nan y bằng cách uống nước lã và nghe hát?

Chữa bệnh có biểu hiện mê tín, dị đoan

Chữa bệnh nan y bằng uống nước lã và nghe hát?

Chữa bệnh nan y bằng uống nước lã và nghe hát?

Đồng Nai tìm giải pháp hạn chế chuyển tuyến bệnh viện

Đồng Nai tìm giải pháp hạn chế chuyển tuyến bệnh viện

Đề nghị đưa 'thầy' Vượng chữa ung thư, AIDS bằng nước lã, hát cho bệnh nhân đi giám định tâm thần

Đề nghị đưa 'thầy' Vượng chữa ung thư, AIDS bằng nước lã, hát cho bệnh nhân đi giám định tâm thần

Yêu cầu cơ sở chữa ung thư, AIDS bằng nước lã ở Đồng Nai dừng hoạt động

Yêu cầu cơ sở chữa ung thư, AIDS bằng nước lã ở Đồng Nai dừng hoạt động

Đồng Nai: 'Sờ gáy' cơ sở chữa bệnh bằng nước lã và hút âm khí

Đồng Nai: 'Sờ gáy' cơ sở chữa bệnh bằng nước lã và hút âm khí

Chữa bệnh trái phép bằng uống nước lã, nghe hát

Chữa bệnh trái phép bằng uống nước lã, nghe hát

Phát hiện một cơ sở chữa AIDS, ung thư bằng nước lã, không cần thuốc

Phát hiện một cơ sở chữa AIDS, ung thư bằng nước lã, không cần thuốc

Phát hiện một cơ sở chữa bệnh nan y trái phép, có biểu hiện mê tín dị đoan

Phát hiện một cơ sở chữa bệnh nan y trái phép, có biểu hiện mê tín dị đoan