Nhận diện hiểm họa mang tên 'vũ khí tự chế'

Nhận diện hiểm họa mang tên 'vũ khí tự chế'

Thời gian qua, các địa phương trên toàn quốc đã xảy ra hàng trăm vụ việc, cả những cái chết thương tâm,...