Cấp phép bến thủy nội địa ở Quảng Nam, tiếp tay cho cát tặc?

Cấp phép bến thủy nội địa ở Quảng Nam, tiếp tay cho cát tặc?

Trong khi chính quyền tỉnh Quảng Nam đang siết chặt hoạt động của các bến bãi để ngăn chặn tình trạng khai...
Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Cát tặc tái xuất, lộng hành trong đêm

Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Cát tặc tái xuất, lộng hành trong đêm

Công trình xây dựng không phép tại dụ án làng đại học Đà Nẵng: Vẫn ngang nhiên tồn tại

Công trình xây dựng không phép tại dụ án làng đại học Đà Nẵng: Vẫn ngang nhiên tồn tại

Khai thông sông Cổ Cò: Rất quyết tâm nhưng còn gặp khó

Khai thông sông Cổ Cò: Rất quyết tâm nhưng còn gặp khó

Cần gì… giấy phép!

Cần gì… giấy phép!

Quảng Nam:Vì sao bãi tập kết cát trái phép hoạt động rầm rộ trở lại?

Quảng Nam:Vì sao bãi tập kết cát trái phép hoạt động rầm rộ trở lại?

Quảng Nam: Đình chỉ hoạt động bến bãi tập kết cát trái phép

Quảng Nam: Đình chỉ hoạt động bến bãi tập kết cát trái phép

Lại xây nhà trong dự án Làng đại học Đà Nẵng

Lại xây nhà trong dự án Làng đại học Đà Nẵng

Quảng Nam: Xây nhà trong làng đại học để chờ đền bù

Quảng Nam: Xây nhà trong làng đại học để chờ đền bù