Chuyện về hai chàng trai đất Cảng giành huy chương Olympic Toán quốc tế

Chuyện về hai chàng trai đất Cảng giành huy chương Olympic Toán quốc tế

Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển thẳng 4 chàng trai vàng Olympic Toán quốc tế

Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển thẳng 4 chàng trai vàng Olympic Toán quốc tế

Đoàn Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế

Đoàn Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế

Hải Phòng: Thưởng 'nóng' cho 2 học sinh đoạt giải Toán quốc tế

Hải Phòng: Thưởng 'nóng' cho 2 học sinh đoạt giải Toán quốc tế

Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

Hải Phòng trao hơn 1,8 tỉ đồng thưởng học sinh đạt giải quốc tế

Hải Phòng trao hơn 1,8 tỉ đồng thưởng học sinh đạt giải quốc tế

Hải Phòng: Thưởng 700 triệu đồng tới 2 học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế 2018

Hải Phòng: Thưởng 700 triệu đồng tới 2 học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế 2018

Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

Thưởng' nóng' 700 triệu đồng cho 2 học sinh đạt giải Olymic Toán quốc tế

Thưởng' nóng' 700 triệu đồng cho 2 học sinh đạt giải Olymic Toán quốc tế

Hải Phòng thưởng lớn học sinh thi quốc tế đạt thành tích cao

Hải Phòng thưởng lớn học sinh thi quốc tế đạt thành tích cao

Hải Phòng có 2 thí sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59

Hải Phòng có 2 thí sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho hai học sinh đoạt giải Quốc tế

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho hai học sinh đoạt giải Quốc tế

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho 2 học sinh giành huy chương Olympic Toán quốc tế

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho 2 học sinh giành huy chương Olympic Toán quốc tế

6 thí sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

6 thí sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

Việt Nam đoạt 6 huy chương Olympic Toán quốc tế

Việt Nam đoạt 6 huy chương Olympic Toán quốc tế

Đội tuyển Olympic Toán Quốc tế Việt Nam tiếp tục đoạt Huy chương IMO 2018

Đội tuyển Olympic Toán Quốc tế Việt Nam tiếp tục đoạt Huy chương IMO 2018

Việt Nam có 6 thí sinh đạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

Việt Nam có 6 thí sinh đạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

6 học sinh Việt dự Olympic Toán học quốc tế đều giành huy chương

6 học sinh Việt dự Olympic Toán học quốc tế đều giành huy chương

Học sinh Việt Nam giành 1 huy chương vàng olympic toán học quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 1 huy chương vàng olympic toán học quốc tế

Cả 6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

Cả 6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

Việt Nam đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2018

Việt Nam đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán học quốc tế năm 2018

Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán học quốc tế năm 2018

Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic Toán học quốc tế

Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic Toán học quốc tế

Khẳng định kết quả tích cực trong đào tạo mũi nhọn

Khẳng định kết quả tích cực trong đào tạo mũi nhọn

Việt Nam đạt 1 HC Vàng, 2 HC Bạc và 3 HC Đồng Olympic Toán quốc tế

Việt Nam đạt 1 HC Vàng, 2 HC Bạc và 3 HC Đồng Olympic Toán quốc tế

Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán học quốc tế năm 2018

Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán học quốc tế năm 2018

Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán quốc tế 2018

Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán quốc tế 2018

Việt Nam giành một huy chương vàng Olympic Toán quốc tế

Việt Nam giành một huy chương vàng Olympic Toán quốc tế

Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế 2018

Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế 2018

Đoàn Việt Nam giành 1 HCV tại Olympic Toán học Quốc tế năm 2018

Đoàn Việt Nam giành 1 HCV tại Olympic Toán học Quốc tế năm 2018