Nữ giảng viên Quảng Trị đạt giải Nhất hội thi 'Giảng viên chính trị lý luận giỏi toàn quốc năm 2018'

Nữ giảng viên Quảng Trị đạt giải Nhất hội thi 'Giảng viên chính trị lý luận giỏi toàn quốc năm 2018'

Lan tỏa những nhân tố tích cực, phát huy các giá trị của Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Lan tỏa những nhân tố tích cực, phát huy các giá trị của Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Truyền đạt kiến thức bằng cả trái tim!

Truyền đạt kiến thức bằng cả trái tim!

Bế mạc Hội thi 'Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018'

Bế mạc Hội thi 'Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018'

Giảng viên của tỉnh Quảng Trị giành giải nhất lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Giảng viên của tỉnh Quảng Trị giành giải nhất lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Nữ giảng viên Quảng Trị giành giải nhất hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi

Nữ giảng viên Quảng Trị giành giải nhất hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi

Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Giảng viên lý luận chính trị cần tiếp tục 'giữ lửa'

Giảng viên lý luận chính trị cần tiếp tục 'giữ lửa'

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đạt giải nhất

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đạt giải nhất

Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận

Thí sinh Ưng Thị Thu Hiền (TP Hà Nội) đoạt giải Ba

Thí sinh Ưng Thị Thu Hiền (TP Hà Nội) đoạt giải Ba

'Giữ lửa' tâm huyết và sự nhiệt tình trong giảng dạy lý luận chính trị

'Giữ lửa' tâm huyết và sự nhiệt tình trong giảng dạy lý luận chính trị

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

6 cá nhân xuất sắc trong hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi miền Trung - Tây Nguyên

6 cá nhân xuất sắc trong hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi miền Trung - Tây Nguyên