Tôi làm phim về anh hùng Trịnh Tố Tâm

Tôi làm phim về anh hùng Trịnh Tố Tâm

Hơn 1.000 CNVCLĐ tham gia Hội khỏe ngành Y tế Thủ đô năm 2018

Hơn 1.000 CNVCLĐ tham gia Hội khỏe ngành Y tế Thủ đô năm 2018

Nơi tôi đã qua, người tôi đã gặp

Nơi tôi đã qua, người tôi đã gặp

Vài câu chuyện 'ngày xưa'...

Vài câu chuyện 'ngày xưa'...

'Lao động và Xã hội phải là tờ báo truyền thông hiệu quả các lĩnh vực của Ngành…'

'Lao động và Xã hội phải là tờ báo truyền thông hiệu quả các lĩnh vực của Ngành…'

Ủng hộ ngành Y tế tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Ủng hộ ngành Y tế tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

43 năm vẫn canh cánh tiếng gọi từ đồng đội

43 năm vẫn canh cánh tiếng gọi từ đồng đội

Biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Thủ đô năm 2018

Biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Thủ đô năm 2018

Ngành y tế Hà Nội: Không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Ngành y tế Hà Nội: Không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Các cấp công đoàn TP. Hà Nội tập trung chăm lo đời sống, việc làm của công nhân lao động

Các cấp công đoàn TP. Hà Nội tập trung chăm lo đời sống, việc làm của công nhân lao động

Tập trung chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân

Tập trung chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân