Đường quyền Trịnh Quang Bích

Đường quyền Trịnh Quang Bích

Dưới ánh điện mờ ảo trong ngôi chùa Phước Sơn An, người học trò như được tăng thêm một sức mạnh siêu nhiên...