Người đàn ông giết người sau va chạm giao thông đầu thú

Người đàn ông giết người sau va chạm giao thông đầu thú

Nghi phạm giết người ở TP HCM, ra Hà Nội...đầu thú thế nào?

Nghi phạm giết người ở TP HCM, ra Hà Nội...đầu thú thế nào?

Kẻ đâm chết người sau va quệt giao thông ở TP HCM ra đầu thú ở Hà Nội

Kẻ đâm chết người sau va quệt giao thông ở TP HCM ra đầu thú ở Hà Nội

Vụ giết người vì va chạm giao thông: Gây án ở Sài Gòn ra tận Hà Nội đầu thú

Vụ giết người vì va chạm giao thông: Gây án ở Sài Gòn ra tận Hà Nội đầu thú

Đâm chết người ở TPHCM sau va chạm giao thông, ra Hà Nội…đầu thú

Đâm chết người ở TPHCM sau va chạm giao thông, ra Hà Nội…đầu thú

Đâm chết người ở TP.HCM, nghi can đầu thú tại Hà Nội

Đâm chết người ở TP.HCM, nghi can đầu thú tại Hà Nội

Đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Nghi can đâm người sau quệt xe ở TP.HCM ra Hà Nội đầu thú

Nghi can đâm người sau quệt xe ở TP.HCM ra Hà Nội đầu thú