Nam thanh niên đấm vào mặt cảnh sát cơ động

Nam thanh niên đấm vào mặt cảnh sát cơ động

Danh tính các đối tượng chống đối, tấn công CSCĐ ở Hải Phòng khi làm nhiệm vụ

Danh tính các đối tượng chống đối, tấn công CSCĐ ở Hải Phòng khi làm nhiệm vụ

Kiểm tra xe máy vi phạm, CSCĐ bị thanh niên manh động chửi bới, tấn công

Kiểm tra xe máy vi phạm, CSCĐ bị thanh niên manh động chửi bới, tấn công

Xác định danh tính nhóm thanh niên tấn công Cảnh sát cơ động Hải Phòng

Xác định danh tính nhóm thanh niên tấn công Cảnh sát cơ động Hải Phòng

Vi phạm giao thông bị xử lý, nhóm thanh niên hung hãn tấn công CSCĐ

Vi phạm giao thông bị xử lý, nhóm thanh niên hung hãn tấn công CSCĐ

Cảnh sát cơ động bị tấn công khi kiểm tra xe máy vi phạm

Cảnh sát cơ động bị tấn công khi kiểm tra xe máy vi phạm

Thông tin vụ nhóm thanh niên tấn công lực lượng cảnh sát cơ động khi bị xử phạt

Thông tin vụ nhóm thanh niên tấn công lực lượng cảnh sát cơ động khi bị xử phạt