Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu?

Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu?

Trường CĐSP Gia Lai thiếu sinh viên nhưng thừa hơn 60 thạc sĩ, tiến sĩ

Trường CĐSP Gia Lai thiếu sinh viên nhưng thừa hơn 60 thạc sĩ, tiến sĩ

Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu?

Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu?

Trường CĐSP Gia Lai thiếu sinh viên nhưng thừa hơn 60 thạc sĩ, tiến sĩ

Trường CĐSP Gia Lai thiếu sinh viên nhưng thừa hơn 60 thạc sĩ, tiến sĩ

Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu?

Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu?

Nhiều giảng viên ở Tây Nguyên 'thất nghiệp' do không có người học

Nhiều giảng viên ở Tây Nguyên 'thất nghiệp' do không có người học

Ngành sư phạm 'toát mồ hôi' tuyển sinh

Ngành sư phạm 'toát mồ hôi' tuyển sinh

Gia Lai: Không có sinh viên học, nhiều giảng viên 'đói' dạy

Gia Lai: Không có sinh viên học, nhiều giảng viên 'đói' dạy

Ngành sư phạm và những khoảng lặng phía sau

Ngành sư phạm và những khoảng lặng phía sau

Thí sinh không mặn mà, trường sư phạm chật vật tuyển sinh

Thí sinh không mặn mà, trường sư phạm chật vật tuyển sinh

Trường sư phạm chật vật tuyển sinh

Trường sư phạm chật vật tuyển sinh

'Oái oăm' lý do nâng điểm để... 'đánh trượt' thí sinh tại Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

'Oái oăm' lý do nâng điểm để... 'đánh trượt' thí sinh tại Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm

Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm

Nhiều trường cao đẳng, trung cấp ở Gia Lai dôi dư hàng trăm giảng viên

Nhiều trường cao đẳng, trung cấp ở Gia Lai dôi dư hàng trăm giảng viên

Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm

Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm

Nguyên nhân trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Nguyên nhân trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Nâng điểm để 'đánh trượt' thí sinh: Đã trúng tuyển nguyện vọng khác

Nâng điểm để 'đánh trượt' thí sinh: Đã trúng tuyển nguyện vọng khác

Trường nâng điểm cao để... khỏi dạy: Nếu học, thí sinh cũng 'sống dở chết dở'

Trường nâng điểm cao để... khỏi dạy: Nếu học, thí sinh cũng 'sống dở chết dở'

Cao đẳng sư phạm nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh là động tác không đẹp!

Cao đẳng sư phạm nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh là động tác không đẹp!

Gia Lai: Thí sinh bị đánh trượt ngành SP Ngữ văn trúng tuyển NV3 của trường

Gia Lai: Thí sinh bị đánh trượt ngành SP Ngữ văn trúng tuyển NV3 của trường

Vụ nâng điểm để 'đánh' trượt thí sinh: Lý giải bất ngờ của Hiệu trưởng

Vụ nâng điểm để 'đánh' trượt thí sinh: Lý giải bất ngờ của Hiệu trưởng

Vụ nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Trường nói không sai

Vụ nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Trường nói không sai

Nâng điểm chuẩn để 'đánh trượt' 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

Nâng điểm chuẩn để 'đánh trượt' 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

Lạ: CĐSP Gia Lai nâng điểm chuẩn cao ngất ngưởng để...thí sinh không đỗ

Lạ: CĐSP Gia Lai nâng điểm chuẩn cao ngất ngưởng để...thí sinh không đỗ

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Trường vi phạm nguyên tắc xét tuyển

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Trường vi phạm nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh bị 'đánh trượt' đã trúng tuyển nguyện vọng 2

Thí sinh bị 'đánh trượt' đã trúng tuyển nguyện vọng 2

Đánh 'trượt' thí sinh 22,5 điểm: Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai phân trần những gì?

Đánh 'trượt' thí sinh 22,5 điểm: Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai phân trần những gì?

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Cách ứng xử thiếu nhân văn!

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Cách ứng xử thiếu nhân văn!

Nâng điểm chuẩn lên 23 để 'đánh trượt' 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để 'giúp' thí sinh!

Nâng điểm chuẩn lên 23 để 'đánh trượt' 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để 'giúp' thí sinh!

Bi hài chuyện trường Cao đẳng lấy điểm cao để... khỏi dạy

Bi hài chuyện trường Cao đẳng lấy điểm cao để... khỏi dạy