Tiền Giang: Tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường

Tiền Giang: Tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường

Tiền Giang: Tặng xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh khó khăn

Tiền Giang: Tặng xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh khó khăn

Tiền Giang: Tiếp sức học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tiền Giang: Tiếp sức học sinh hoàn cảnh khó khăn

Quyền tiếp cận giao thông hàng không của người khuyết tật

Quyền tiếp cận giao thông hàng không của người khuyết tật

Tiếng hát từ trái tim

Tiếng hát từ trái tim

Tiếng hát từ những trái tim khát vọng

Tiếng hát từ những trái tim khát vọng

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ người nghèo tại Nghệ An

Cầu nối yêu thương

Phát động thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai

Đổi mới cách truyền thông, trợ giúp để nhiều người được thụ hưởng