Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2 tri ân các đơn vị tài trợ

Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2 tri ân các đơn vị tài trợ

Đại sứ của Hội thi 'Tiếng hát Người khuyết tật lần 2' là các nghệ sĩ nổi tiếng

Đại sứ của Hội thi 'Tiếng hát Người khuyết tật lần 2' là các nghệ sĩ nổi tiếng

Cầu nối yêu thương

Cầu nối yêu thương

Đồng Tháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Phát động thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai

Phát động thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai

Sân chơi bổ ích cho người khuyết tật

Sân chơi bổ ích cho người khuyết tật

Đổi mới cách truyền thông, trợ giúp để nhiều người được thụ hưởng

Đổi mới cách truyền thông, trợ giúp để nhiều người được thụ hưởng