'Hộp nước mắt' của người mẹ Pháp

'Hộp nước mắt' của người mẹ Pháp

Người phụ nữ đáng kính ấy vừa qua đời vào ngày 2/10/2018, trên mộ đặt nhiều vòng hoa của người Việt viếng....