Lưu Bị từ người bán giày thành hoàng đế nước Thục nhờ điều gì?

Lưu Bị từ người bán giày thành hoàng đế nước Thục nhờ điều gì?

Sau hàng ngàn năm, yếu tố giúp Lưu Bị có thể trở thành người đứng đầu nước Thục Hán thời Tam Quốc vẫn phát...
Vì sao Trương Phi mới được 'ông chủ' Lưu Bị chọn làm thông gia?

Vì sao Trương Phi mới được 'ông chủ' Lưu Bị chọn làm thông gia?

Nếu không phát động trận Di Lăng liệu Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ?

Nếu không phát động trận Di Lăng liệu Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ?

Kết cục bi thảm của mãnh tướng Đông Ngô từng khiến Lưu Bị u uất đổ bệnh mà chết, đẩy Thục Hán vào cảnh suy vong

Kết cục bi thảm của mãnh tướng Đông Ngô từng khiến Lưu Bị u uất đổ bệnh mà chết, đẩy Thục Hán vào cảnh suy vong

Có thể cưới cả 2 con gái của Trương Phi và phong làm hoàng hậu, vì lý do gì Lưu Thiện không lấy con gái của Quan Vũ?

Có thể cưới cả 2 con gái của Trương Phi và phong làm hoàng hậu, vì lý do gì Lưu Thiện không lấy con gái của Quan Vũ?

Có thể cưới cả 2 con gái của Trương Phi và phong làm hoàng hậu, vì lý do gì Lưu Thiện không lấy con gái của Quan Vũ?

Có thể cưới cả 2 con gái của Trương Phi và phong làm hoàng hậu, vì lý do gì Lưu Thiện không lấy con gái của Quan Vũ?

Đánh bại quân Thục trong trận Di Lăng, vì sao Đông Ngô lại rút quân mà không thừa cơ tiêu diệt luôn Thục Hán?

Đánh bại quân Thục trong trận Di Lăng, vì sao Đông Ngô lại rút quân mà không thừa cơ tiêu diệt luôn Thục Hán?

Vì sao Tôn Quyền không thể xưng bá thiên hạ dù thực lực cực mạnh?

Vì sao Tôn Quyền không thể xưng bá thiên hạ dù thực lực cực mạnh?

Tam quốc diễn nghĩa: Điều khiến Tôn Quyền hối hận cả đời

Tam quốc diễn nghĩa: Điều khiến Tôn Quyền hối hận cả đời

Từng đánh bại 2 cuộc xâm lăng lớn, tại sao Tôn Quyền không thể thống nhất Trung Hoa?

Từng đánh bại 2 cuộc xâm lăng lớn, tại sao Tôn Quyền không thể thống nhất Trung Hoa?

Chuyện tình Tôn Thượng Hương người vợ xinh đẹp, tài giỏi của Lưu Bị

Chuyện tình Tôn Thượng Hương người vợ xinh đẹp, tài giỏi của Lưu Bị

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

Tôn Quyền sợ 'tái mặt' khi nghe Lưu Bị nghiến răng nói gì?

Tôn Quyền sợ 'tái mặt' khi nghe Lưu Bị nghiến răng nói gì?

Đây là lý do Tôn Quyền từ bỏ cơ hội thôn tính Thục Hán và làm hòa với Lưu Bị sau chiến thắng trận Di Lăng

Đây là lý do Tôn Quyền từ bỏ cơ hội thôn tính Thục Hán và làm hòa với Lưu Bị sau chiến thắng trận Di Lăng

Điều gì khiến Tôn Quyền sợ 'tái mặt' ngay lập tức khi nghe Lưu Bị nghiến răng nói 1 câu?

Điều gì khiến Tôn Quyền sợ 'tái mặt' ngay lập tức khi nghe Lưu Bị nghiến răng nói 1 câu?

Bất ngờ với lý do Lưu Bị nhất định không tha cho Mã Siêu một khi đã thống nhất được thiên hạ

Bất ngờ với lý do Lưu Bị nhất định không tha cho Mã Siêu một khi đã thống nhất được thiên hạ

Lưu Bị một khi thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ giết người này

Lưu Bị một khi thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ giết người này

Lưu Bị sở hữu đội quân tinh nhuệ nào khiến kẻ địch 'sợ vỡ mật'?

Lưu Bị sở hữu đội quân tinh nhuệ nào khiến kẻ địch 'sợ vỡ mật'?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận chiến cuối cùng và cũng là thất bại hiếm hoi trong cuộc đời Triệu Vân

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận chiến cuối cùng và cũng là thất bại hiếm hoi trong cuộc đời Triệu Vân

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long không ủng hộ quan điểm của Lưu Bị ở trận Di Lăng

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long không ủng hộ quan điểm của Lưu Bị ở trận Di Lăng

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long không ủng hộ quan điểm của Lưu Bị ở trận Di Lăng