Diễn biến mới vụ nam sinh bị đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Diễn biến mới vụ nam sinh bị đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân vụ cột nhảy cao cắm vào đầu học sinh

Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân vụ cột nhảy cao cắm vào đầu học sinh

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị 2 thanh sắt đâm vào đầu giờ ra sao?

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị 2 thanh sắt đâm vào đầu giờ ra sao?

Nam sinh bị cọc sắt cắm vào đầu trong giờ học thể dục phải mổ tạo hình sọ não

Nam sinh bị cọc sắt cắm vào đầu trong giờ học thể dục phải mổ tạo hình sọ não

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục phải mổ tạo hình hộp sọ

Học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục phải mổ tạo hình hộp sọ

Vụ học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu: Ban giám hiệu nhà trường nói gì?

Vụ học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu: Ban giám hiệu nhà trường nói gì?

Nam sinh lớp 6 bị tai nạn trong giờ học thể dục gây chấn thương nghiêm trọng

Nam sinh lớp 6 bị tai nạn trong giờ học thể dục gây chấn thương nghiêm trọng

Nam sinh bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Nam sinh bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Sào nhảy cao bằng sắt cắm vào đầu một học sinh ở Hải Dương

Sào nhảy cao bằng sắt cắm vào đầu một học sinh ở Hải Dương

Học sinh lớp 6 bị đinh trên cột đỡ xà đổ trúng đầu khi học nhảy cao gây chấn thương nghiêm trọng

Học sinh lớp 6 bị đinh trên cột đỡ xà đổ trúng đầu khi học nhảy cao gây chấn thương nghiêm trọng

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 phải cấp cứu trong tiết học thể dục

Nam sinh lớp 6 phải cấp cứu trong tiết học thể dục

Nam sinh lớp 6 nhập viện do đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Nam sinh lớp 6 nhập viện do đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục