Mua nền gần 20 năm nhưng không được xây nhà

Mua nền gần 20 năm nhưng không được xây nhà

Bị cột vào dự án chính, người mua nền dự án con không được xây nhà, không được cấp giấy dù đã xong bồi...