Đã tìm thấy thi thể ngư dân Hà Tĩnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Đã tìm thấy thi thể ngư dân Hà Tĩnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể ngư dân bị rơi xuống biển

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể ngư dân bị rơi xuống biển

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích trên biển Hà Tĩnh tại Quảng Bình

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích trên biển Hà Tĩnh tại Quảng Bình

Tìm thấy thi thể ngư dân Hà Tĩnh rơi xuống biển mất tích tại Quảng Bình

Tìm thấy thi thể ngư dân Hà Tĩnh rơi xuống biển mất tích tại Quảng Bình

Ngư dân mất tích tại Hà Tĩnh được phát hiện tại Quảng Bình

Ngư dân mất tích tại Hà Tĩnh được phát hiện tại Quảng Bình

Ngư dân mất tích ở biển Hà Tĩnh, thi thể tìm thấy tại Quảng Bình

Ngư dân mất tích ở biển Hà Tĩnh, thi thể tìm thấy tại Quảng Bình

Hà Tĩnh: 1 ngư dân bị mất tích trên biển trong lúc đang đánh bắt hải sản

Hà Tĩnh: 1 ngư dân bị mất tích trên biển trong lúc đang đánh bắt hải sản

Một ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Một ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Đánh cá cách bờ 22 hải lý, một ngư dân Hà Tĩnh mất tích bí ẩn trong đêm

Đánh cá cách bờ 22 hải lý, một ngư dân Hà Tĩnh mất tích bí ẩn trong đêm

Một ngư dân Hà Tĩnh mất tích trên biển

Một ngư dân Hà Tĩnh mất tích trên biển

Một ngư dân bất ngờ rơi xuống biển và mất tích

Một ngư dân bất ngờ rơi xuống biển và mất tích

Một ngư dân Hà Tĩnh rơi xuống biển mất tích

Một ngư dân Hà Tĩnh rơi xuống biển mất tích