Cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch ở Quảng Nam vì nhiễm mặn

Cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch ở Quảng Nam vì nhiễm mặn

Nước nhiễm mặn, cá chết trắng sông Bàn Thạch

Nước nhiễm mặn, cá chết trắng sông Bàn Thạch

Quảng Nam: Cá chết hàng loạt trên sông Bàn Thạch

Quảng Nam: Cá chết hàng loạt trên sông Bàn Thạch

Quảng Nam: Xác định nguyên nhân khiến 1 tấn cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch

Quảng Nam: Xác định nguyên nhân khiến 1 tấn cá chết nổi trắng sông Bàn Thạch

Quảng Nam: Cá chết trắng sông Bàn Thạch bốc mùi hôi thối

Quảng Nam: Cá chết trắng sông Bàn Thạch bốc mùi hôi thối

Sông Bàn Thạch nhiễm mặn, cá chết trắng bốc mùi hôi kinh hoàng

Sông Bàn Thạch nhiễm mặn, cá chết trắng bốc mùi hôi kinh hoàng

Quảng Nam: Nước sông Bàn Thạch nhiễm mặn cao, cá chết nổi trắng

Quảng Nam: Nước sông Bàn Thạch nhiễm mặn cao, cá chết nổi trắng

Cá chết trắng sông do nước nhiễm mặn

Cá chết trắng sông do nước nhiễm mặn