Sà lan chở 1.300 tấn chở than đá chìm trên kênh Chợ Gạo

Sà lan chở 1.300 tấn chở than đá chìm trên kênh Chợ Gạo

Sau khi sà lan chở than đá va chạm với sà lan tự hành chở cát thì sà lan chở than đá chìm nghỉm.

Cảnh báo lừa đảo qua ví điện tử Payasian

Trục vớt sà lan chở hơn 1.300 tấn than đá chìm xuống kênh Chợ Gạo

Trục vớt sà lan chở hơn 1.300 tấn than đá chìm xuống kênh Chợ Gạo

Điều tra, xác định nguyên nhân vụ chìm sà lan trên kênh Chợ Gạo

Điều tra, xác định nguyên nhân vụ chìm sà lan trên kênh Chợ Gạo

Tiền Giang: Sà Lan chở 1.300 tấn than chìm trên kênh Chợ Gạo lúc rạng sáng

Tiền Giang: Sà Lan chở 1.300 tấn than chìm trên kênh Chợ Gạo lúc rạng sáng

Sà lan chở hơn 1.300 tấn than đá bị nạn chìm trên kinh Chợ Gạo

Sà lan chở hơn 1.300 tấn than đá bị nạn chìm trên kinh Chợ Gạo

Sà lan chở 1.300 tấn than đá chìm nghỉm sau va chạm

Sà lan chở 1.300 tấn than đá chìm nghỉm sau va chạm

Chìm tàu chở 1.300 tấn than đá dưới kênh Chợ Gạo

Chìm tàu chở 1.300 tấn than đá dưới kênh Chợ Gạo

Sà lan chở 1.300 tấn than đá chìm trên kênh Chợ Gạo

Sà lan chở 1.300 tấn than đá chìm trên kênh Chợ Gạo

Tàu chở 1.320 tấn than chìm trên kênh Chợ Gạo

Tàu chở 1.320 tấn than chìm trên kênh Chợ Gạo