Gây rối ở Phan Rí Thành, 15 người lãnh án

Gây rối ở Phan Rí Thành, 15 người lãnh án

15 đối tượng tấn công CSCĐ, đốt phá xe cứu hỏa lãnh án

15 đối tượng tấn công CSCĐ, đốt phá xe cứu hỏa lãnh án

Xét xử 15 bị cáo 'gây rối trật tự công cộng' tại Bình Thuận

Xét xử 15 bị cáo 'gây rối trật tự công cộng' tại Bình Thuận

Hàng loạt đối tượng gây rối, tấn công công an ở Bình Thuận lĩnh án

Hàng loạt đối tượng gây rối, tấn công công an ở Bình Thuận lĩnh án

15 đối tượng gây rối trật tự tại Phan Rí lĩnh án

15 đối tượng gây rối trật tự tại Phan Rí lĩnh án

15 bị cáo tấn công trụ sở Cảnh sát PCCC ở Bình Thuận lĩnh án

15 bị cáo tấn công trụ sở Cảnh sát PCCC ở Bình Thuận lĩnh án

Xét xử 15 đối tượng gây rối trật tự tại Bình Thuận

Xét xử 15 đối tượng gây rối trật tự tại Bình Thuận

Xét xử các đối tượng gây rối, tấn công Đội PCCC Phan Rí

Xét xử các đối tượng gây rối, tấn công Đội PCCC Phan Rí

Phạt tù 15 bị cáo chặn QL1, tấn công Đội PCCC Phan Rí

Phạt tù 15 bị cáo chặn QL1, tấn công Đội PCCC Phan Rí

Phạt tù 15 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Phạt tù 15 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Tạm giam thêm một đối tượng gây rối tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí

Tạm giam thêm một đối tượng gây rối tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí