Chiều nay tân Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT ra mắt

Chiều nay tân Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT ra mắt

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Miễn nhiệm hai 'Tư lệnh' ngành

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Miễn nhiệm hai 'Tư lệnh' ngành

Hôm nay, công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm 2 thành viên CP

Sóc Trăng sắp có tân Bí thư tỉnh ủy

Sóc Trăng sắp có tân Bí thư tỉnh ủy

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

Đàn ông Việt phải đi đâu để tìm cô dâu?

Đàn ông Việt phải đi đâu để tìm cô dâu?

Ông Võ Kim Cự không còn là đại biểu Quốc hội

Ông Võ Kim Cự không còn là đại biểu Quốc hội